Projektový ateliér JD Projekt  

                        

Kontakt:
JD Projekt
Hlavné námestie č. 9
Nové Zámky
940 01

E-mail: jd@dual-stavbnafirma.sk
Tel: 0903 402 813
Fax: 035 6418 051

  
                        

Robíme všetko od projektovej dokumentácie
až po realizáciu stavby